51920 - Μελετώντας τη δομή

Ν. Λυγερός

Μελετώντας τη δομή
των παραμυθιών
αντιλαμβάνεσαι
ότι ακολουθούν
κωδικούς
για να ενισχύσουν
τη μνήμη
των μικρών
ανθρώπων
που μαθαίνουν
μέσω της παράδοσης
πώς λειτουργεί
η ιστορία
και η μυθολογία
όταν υπάρχει
ανάγκη
προστασίας.