51922 - Ο γράφος

Ν. Λυγερός

Ο γράφος
ενός παραμυθιού
προσφέρει
πολλές
δυνατότητες
ερμηνείας
και είναι
ο ίδιος
που λειτουργεί
με πιο μεγάλο
βάθος
και στην ανάλυση
της δομής
ενός μύθου
ή ακόμα
και ενός στοιχείου
της ιστορίας.