51929 - Με τον μαγικό αριθμό i

Ν. Λυγερός

Με τον μαγικό αριθμό i
δεν παράγεις
μόνο μιγαδικούς
αλλά μπορείς
να κατασκευάσεις
και τους ακέραιους
του Gauss
που σου επιτρέπουν
να συνειδητοποιήσεις
την εμβέλεια
του θεμελιακού
θεωρήματος
της Αριθμητικής
για τους πρώτους αριθμούς.