51931 - Δεν είναι μόνο περιστροφές

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο περιστροφές
και συμμετρίες
που εξετάσαμε
με τη μαθήτρια
αλλά τη δομή
των διεδρικών ομάδων
πάνω στο τρίγωνο
και το τετράγωνο
για να φανούν στη συνέχεια
οι δυνατότητες
που έχει ο κόσμος
των τριών διαστάσεων
όπου αφορά
στην μη αντιμεταθετικότητα
των περιστροφών.