51935 - Τα αόρατα τοπία

Ν. Λυγερός

Τα αόρατα τοπία
τα βλέπεις
χαρη
στη μουσική
που σου δείχνει
παράξενες
γωνίες
και λεπτομέρειες
σε διάφορα
σημεία
ενός πίνακα
που δεν έβλεπες
αλλά ούτε μπορούσες
να φανταστείς
πριν ακούσεις
τις πρώτες νότες.