51937 - Το τετραδιάστατο τοπίο

Ν. Λυγερός

Το τετραδιάστατο τοπίο
σου επιτρέπει
να αντιληφθείς
πώς λειτουργεί
ο υπερκύβος
όταν ζει
σε αυτόν
τον χώρο
ενώ σου φαίνεται
αδιανόητος
πριν το μάθημα
της Διδασκαλίας
που σου δείχνει
τα λεπτά σημεία
μιας εντυπωσιακής
δομής.