51954 - Από το μαύρο δωμάτιο

Ν. Λυγερός

Από το μαύρο δωμάτιο
που ήταν
γνωστό
στον Μεσαίωνα
χρειάστηκαν
πολλές
υπερβάσεις
για να ζήσει
η έβδομη
τέχνη
και να γίνει
ο περίφημος
κινηματογράφος
που όλοι
θαυμάζουμε
εδώ και ένα
αιώνα.