51957 - Με τα έργα

Ν. Λυγερός

Με τα έργα
The Kid
City Lights
The Great Dictator
ο βουβός
κινηματογράφος
που άρχισε
να μιλά
έδειξε
την ανθρωπιά
του έργου
που ξεπέρασε
τις δυσκολίες
τις τεχνικές
για να γίνει
τέχνη
που αγγίζει
τους ανθρώπους.