51959 - Αν η σκηνή

Ν. Λυγερός

Αν η σκηνή
είναι βουβή
είναι δύσκολο
να κρατήσεις
την προσοχή
του κοινού
και γι’ αυτό
πώς να μη θαυμάσεις
το έργο
του Charlie
Chaplin
με όλες
τις αλλαγές
που έφερε
στην έβδομη
τέχνη.