51960 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
Metropolis
έρχεται
η εποχή
του στοχασμού
μετά
την αρχή
της ζωής
γιατί
το υπόβαθρο
το φιλοσοφικό
έρχεται
να ενισχύσει
τον κινηματογράφο
λόγω
βαθύτητας.