51963 - Ο Κινηματογράφος

Ν. Λυγερός

Ο Κινηματογράφος
μας βάζει
σε σκέψεις
για το πώς
σκεφτόμαστε
τον κόσμο
γιατί δεν είναι
μόνο ένα
βλέμμα
είναι άλλο
βλέμμα
που σκέφτεται
τον κόσμο
με τον δικό του
τρόπο.