51964 - Η δύναμη της κάμερας

Ν. Λυγερός

Η δύναμη της κάμερας
δεν φαίνεται
μόνο
λόγω σκηνοθεσίας
αλλά
λόγω δυνατότητας
να αλλάξει
τον κόσμο
με το δικό του
σκεπτικό
ένα άλλο
βλέμμα
που είναι
εκ φύσης
ελεύθερο.