51971 - Η διαπραγμάτευση

Ν. Λυγερός

Η διαπραγμάτευση
δεν αφορά μόνο
τα εθνικά θέματα
αλλά και τα ανθρώπινα
αφού οι αθώοι
έχουν σημασία.
Έτσι οι Δίκαιοι
πρέπει να είναι
μαζί
και συμμαχικά
για να προστατέψουν
τα δικαιώματα τους
χωρίς φοβίες
και να μην κάνουν
ποτέ πίσω
στα δύσκολα
αφού είναι αυτοί
τα τελευταία τείχη.