51980 - Η πραγματικότητα της ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Η πραγματικότητα της ΑΟΖ
άρχισε τώρα
από την πλευρά
της Ιταλίας
έτσι
η πίστη σου
άλλαξε
τα πρώτα
δεδομένα
ενώ άλλοι
έλεγαν
πως δεν γίνεται
λόγω
αντίξοων
συνθηκών
στην περιοχή.