51986 - Η συμμαχία

Ν. Λυγερός

Η συμμαχία
μεταξύ
Ελλάδας
και Ιταλίας
δείχνει
ότι η στρατηγική
μπορεί
να παράγει
μέλλον
πέρα
από τα όρια
τα συμβατικά
της κοινωνίας
γιατί έχει
εμβέλεια.