51987 - Η νίκη

Ν. Λυγερός

Η νίκη
που πέτυχε
η Ελλάδα
με την οριοθέτηση
αλλάζει
τα δεδομένα
και μπορούμε πια
να σκεφτούμε
διαφορετικά
την εφαρμογή
της μεσογειακής
στρατηγικής
εντός
του ενεργειακού
πλαισίου
πράγμα
που δείχνει
ότι έχει νόημα
ο αγώνας.