51990 - Από την οριοθέτηση

Ν. Λυγερός

Από την οριοθέτηση
στην ανακήρυξη
υπάρχουν
βήματα
που πρέπει
να γίνουν
για την υλοποίηση
του οράματος
που αλλάζει
τη γεωπολιτική
μέσω
της γεωοικονομίας
για να ζήσει
η Ελλάδα
ελεύθερη
χωρίς
φοβίες.