51993 - Λίγο πιο πέρα

Ν. Λυγερός

Λίγο πιο πέρα
από το Όνομα του Ρόδου
θα βρεις
το Εκκρεμές του Foucault
αλλά πιο βαθιά
και πιο ελεύθερα
χωρίς πιέσεις
της κοινωνίας
που θέλει
ν’ ακούσει
μόνο αυτό
που θέλει
χωρίς
να δει
το μέλλον
του παρελθόντος.