51998 - Οι σοβαρές κινήσεις

Ν. Λυγερός

Οι σοβαρές κινήσεις
της Ελλάδας
για την ΑΟΖ
άρχισαν
μόνο μετά
το 2012
και μετά
από μία στάση
λόγω αλλαγών
τα πράγματα
πήγαν
εκθετικά
λόγω
ανάγκης
της στρατηγικής
του Έθνους.