51999 - Η Ελλάδα της ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα της ΑΟΖ
γεννήθηκε
το 2020
με την πρώτη
συμφωνία
οριοθέτησης
γιατί αντί
να ασχοληθούμε
με συμφωνία
φιλίας
και υποτίθεται
μνημόνια
εμπιστοσύνης
εξετάσαμε
ορθολογικά
και στρατηγικά
το θέμα
της ενέργειας
που δημιουργεί
κοινά συμφέροντα
σε γεωπολιτικό
επίπεδο,
τίποτε
λιγότερο.