52001 - Ποια συμφωνία

Ν. Λυγερός

Ποια συμφωνία
έχει τηρήσει
η Τουρκία
και προσπαθούν
μερικοί
να μας πείσουν
να υπογράψουμε
μαζί της;
Ας είμαστε
σοβαροί
και ορθολογικοί
για να κάνουμε
συμφωνίες
με κράτη
που έχουν
κάποια υπόσταση
για να υπάρχει
και κάποιο
αποτέλεσμα
στη συνέχεια.