52007 - Γιατί κάθε φορά

Ν. Λυγερός

Γιατί κάθε φορά
που πετυχαίνουμε
κάτι
πρέπει να εξετάζουμε
την αρνητική
αντίδραση
της Τουρκίας
για να καταλάβουμε
επιτέλους
ότι είναι
θετικό.
Δεν βλέπουμε
από μόνοι μας
τα αποτελέσματα
μιας εποικοδομητικής
στρατηγικής
που αλλάζει
τα δεδομένα;