52008 - Οι αγωγοί

Ν. Λυγερός

Οι αγωγοί
δεν παίζουν
νομικά
αλλά στρατηγικά
και γι΄αυτό
αλλάζουν
πιο δυναμικά
τα δεδομένα
της γεωπολιτικής
και της γεωοικονομίας
γι΄αυτό
δες πως
προετοιμάζουν
το έδαφος
για άλλες
συμφωνίες.