52010 - Με τα βήματα

Ν. Λυγερός

Με τα βήματα
του ανέμου
ακούς
τους χτύπους
του ταμπούρλου
που οδηγούν
τους αγωνιστές
στη μάχη
της απελευθέρωσης
ενός λαού
που περιμένει
να δει επιτέλους
τη θάλασσα
χωρίς
τη βαρβαρότητα
των εχθρών.