52011 - Κάθε χτύπος

Ν. Λυγερός

Κάθε χτύπος
συμμετέχει
στα βήματα
του ανέμου
γιατί ξέρει
ότι ο αγώνας
είναι αναγκαίος
για την ελευθερία
των ανθρώπων
έτσι ξυπνούν
τον καθένα
για να ζήσει
και αυτός
τη χαρά
του έργου.