52021 - Με το πρώτο κείμενο

Ν. Λυγερός

Με το πρώτο κείμενο
δείχνουμε
την αντιπαράθεση
του συγγραφέα
με την κοινωνία
ενώ
με το δεύτερο
δείχνουμε
πώς ήρθε
σε επαφή
με την Ανθρωπότητα.
Έτσι βλέπουμε
πώς κατάφεραν
να περάσουν
από την αντίδραση
ενάντια
στην κοινωνία
στην αγάπη
της Ανθρωπότητας,