52026 - Τα μαχητικά άρθρα

Ν. Λυγερός

Τα μαχητικά άρθρα
είναι αυτά
που πρέπει
να γράψουμε
για να μην γίνει
κάτι
κι όταν
τα καταφέρνουμε
αυτά
ανήκουν
στο παρελθόν
ενώ
τα άρθρα
που αφορούν
μία εποικοδομητική
φάση
χτίζουν
το μέλλον.