52031 - Ο Σοφοκλής

Ν. Λυγερός

Ο Σοφοκλής
δεν είναι
της σάτιρας
αλλά
της τραγωδίας
διότι
σε αυτή
έχει βάλει
κομμάτια
όχι μόνο
της ζωής του
αλλά
και της ίδιας
της ψυχής του
αυτή είναι
η διαφορά
μεταξύ
Αντιγόνης και Ηλέκτρας
σε σχέση με τον Οιδίποδα.