52032 - Ο σχεδιασμός

Ν. Λυγερός

Ο σχεδιασμός
του Παρισιού
στην εποχή
του Louis ΧΙV
απαιτούσε
την αφαίρεση
των τοίχων
αλλά
και τη δημιουργία
μεγάλων πλατειών
που χρειάζονταν
την καταστροφή
των δομών
που προϋπήρχαν
ταυτόχρονα
όμως
θα δημιουργηθεί
και η έννοια
της μάσκας
των κτιρίων.