52034 - Στις Βερσαλλίες

Ν. Λυγερός

Στις Βερσαλλίες
υπάρχουν
περισσότερα
από πενήντα
διαφορετικά
μάρμαρα
γιατί το ήθελε
ο βασιλιάς
Louis XIV
άρα
έρχονταν
από όλα
τα μέρη
της Γαλλίας
ακόμα
κι αν ήταν άθλος.