52035 - Αυτός

Ν. Λυγερός

Αυτός
που θα μετατρέψει
το Παρίσι
που ήταν
τόσο κλειστό
και σκοτεινό
σε πόλη
του φωτός
είναι ο Louis XIV
που θα αποφασίσει
να βάλει
φωτισμό
για να καταπολεμήσει
το θέμα
της εγκληματικότητας.