52041 - Η φιλία

Ν. Λυγερός

Η φιλία
μεταξύ
του πετεινού
και του σκύλου
στον μύθο
του Αισώπου
προήλθε
από τη συμπόνια
που γεννήθηκε
από τα βάσανα
που τραβούσαν
με το κακό τους
αφεντικό
αλλά χάρη
σε αυτόν
στο Δάσος
κατάφεραν
να νικήσουν
την πονηριά
της αλεπούς.