52042 - Η γνώση

Ν. Λυγερός

Η γνώση
της αδυναμίας
είναι δύναμη
για αυτόν
που ξέρει
να σκέφτεται
αφού μετά
μπορεί
να επιλέξει
στρατηγικά
την πορεία του
με αυτά
τα δεδομένα
και να παίξει
τον ρόλο του
στη συμμαχία
που θα αντιμετωπίσει
τους εχθρούς.