52044 - Η παράξενη γραφή

Ν. Λυγερός

Η παράξενη γραφή
εξηγούσε
ότι ο κύλικας
είχε μέσα του
ένα υγρό μέταλλο
αλλά
δεν έλεγε
πώς είχε
βρεθεί
εκεί
έτσι
μόνο
όταν είδαμε
τον Ιππότη
μάθαμε
ότι αυτό
ήξερε.