52052 - Αν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις
πέρα
από τα όρια
του ορατού
τότε
καταλαβαίνεις
και το αόρατο
και μπορείς
να προετοιμάσεις
το επόμενο
στάδιο
για να προστατέψεις
τους αθώους
από τις επιθέσεις
που θα προκαλέσει
η βαρβαρότητα
για να τους αφανίσει.