52054 - Ακόμα πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Ακόμα πιο βαθιά
πηγαίνουμε
όταν ακολουθούμε
το φως
και αυτό
παράγεται
από την Αγάπη
της Ανθρωπότητας
που ξεπερνά
τα προβλήματα
που ζουν
οι άνθρωποι
για να ζήσουν
ελεύθεροι.
‘Ετσι θα δεις
και το πνεύμα
του χρώματος.