52059 - Η αγωνιστικότητα

Ν. Λυγερός

Η αγωνιστικότητα
ενός λαού
φαίνεται
ακόμα
και στις περιπτώσεις
που είναι απλές
γιατί δείχνει
το ύφος του
και αποτελεί
μια ένδειξη
για το πώς
χειρίζεται
και τις δύσκολες
περιπτώσεις
αφού έχει
την ίδια
νοημοσύνη.