52062 - Αρχίζει η υλοποίηση

Ν. Λυγερός

Αρχίζει η υλοποίηση
της συμφωνίας
του 2014
περι μη στρατιωτικής
ανάπτυξης
των αγγλικών
βάσεων
έτσι μετά
από χρόνια
περνάμε
στο επόμενο
στάδιο
που δείχνει
τον δρόμο
της απελευθέρωσης
περιοχών
που ήταν
δεσμευμένες.