52068 - Θυμόμαστε εύκολα

Ν. Λυγερός

Θυμόμαστε εύκολα
την ανάσταση
του Λαζάρου
αλλά ξεχνάμε
συχνά
την ανάσταση
της κόρης
του αρχισυναγώγου
ενώ υπάρχει
στα Ευαγγέλια
και κατά Ματθαίου
και κατά Μάρκου
ενώ είναι
σημαντικό
που δικαιώθηκε
ο Δίκαιος
που χλεύαζαν.