52069 - Η βοήθεια του Χριστού

Ν. Λυγερός

Η βοήθεια του Χριστού
πάντα ενεργοποιεί
τη βοήθεια
του ανθρώπου.
Έτσι αναστρέφει
το κλασικό
βοήθησε τον εαυτό σου
και θα σε βοηθήσουν
και οι θεοί
αφού τώρα
είναι ο Χριστός
που βοηθάει
πρώτα
αλλά ζητά
και τη βοήθεια
των ανθρώπων
για την αθώα.