52070 - Όταν παροτρύνει

Ν. Λυγερός

Όταν παροτρύνει
ο Χριστός
να δώσουν
φαγητό
στη μικρή
που έσωσε
στην ουσία
βάζει
τους γονείς
να συνεχίσουν
το θαύμα
της ανάστασης
και με αυτόν
τον τρόπο
να συμμετέχουν
στην όλη
διαδικασία.