52073 - Η αναφορά στον Ναθαναήλ

Ν. Λυγερός

Η αναφορά στον Ναθαναήλ
προετοιμάζει
το θαύμα
που θα γίνει
στην Κανά.
Έτσι
δεν είναι
τυχαία
η ύπαρξή του
και μπορεί
μάλιστα
να συνδέεται
άμεσα
και με το γάμο.