52086 - Μόνο η θέσπιση

Ν. Λυγερός

Μόνο η θέσπιση
εμπεριέχει
τα πρόστιμα
που αφορούν
την παράνομη
εκμετάλλευση
των ζωντανών
και μη ζωντανών
πόρων
που υπάρχουν
εντός
της ΑΟΖ
και γι’ αυτό
πρέπει
να είναι
στα επόμενα
στάδια.