52087 - Τα Σκόπια

Ν. Λυγερός

Τα Σκόπια
δεν έχουν
κυρίαρχη
στρατηγική
και δεν υπάρχει
δυνατότητα
να παίξει
μ’ ένα
προσύμφωνο
που δεν μπορεί
να λειτουργήσει
εκ φύσης
και χωρίς
να υπάρχει
θέληση
από κανένα.