52088 - Στην Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Στην Ελλάδα
λέμε
πολεμικές τέχνες
και όχι
αριανές τέχνες
γιατί
δεν θεωρούμε
ότι ο Άρης
έχει
τη δυνατότητα
να εκφράσει
τις γνώσεις
και τις τέχνες
ακόμα
και του πολέμου
γιατί δεν είχε
νοημοσύνη.