52089 - Οι πολεμικές τέχνες

Ν. Λυγερός

Οι πολεμικές τέχνες
υπονοούν
δύο πλευρές
το ήθος
και την τεχνική
ενώ το ενδιάμεσο
είναι το πνεύμα
και αυτό
έχει άμεση σχέση
με τον κώδικα
τιμής
και γι’ αυτό
λόγω δυσκολίας
είναι
απαραίτητη
η Διδασκαλία
για να υπάρχει
το πρέπον.