52093 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
αφορά
μόνο
την αξιολογία
και καθόλου
την αξιολόγηση
διότι
δεν είναι
αγώνας
αλλά
πόλεμος
που δεν έχει
επιλογή
πολυτέλειας
αφού
μιλάμε
για ζωή
και θάνατο.