52094 - Μέσω Διδασκαλίας

Ν. Λυγερός

Μέσω Διδασκαλίας
μπορείς
να παίξεις
χωρίς
να πεθάνεις
για να μάθεις
πώς ζεις
έτσι
αποφεύγεις
να καείς
ενώ
μαθαίνεις
πως καίει
γιατί
μελετάς
στρατηγικά
το θέμα.