52096 - Τελικά

Ν. Λυγερός

Τελικά
βλέπουμε
ότι όσοι
παλεύουν
με κώδικες
είναι
πιο ισχυροί
από αυτούς
που δεν έχουν
κώδικα
διότι
δεν είναι
δύσκολο
να μην κάνεις
υπερβάσεις.