52098 - Χάρη στον Smullyan

Ν. Λυγερός

Χάρη στον Smullyan
μάθαμε
το αναδρομικό
σκάκι
και μελετήσαμε
σε βάθος
πώς εξερευνάς
το παρελθόν
μέσω
μιας εικόνας
του παρόντος
για να ξέρεις
πώς να δεις
από πριν
το μέλλον
μέσω
στρατηγικής.